"Sodros" elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema - EGAS

Pagalba


Turinys

1. Kaip pateikti siūlymą dėl EGAS darbo?
2. Kaip prisijungti prie Gyventojo srities?
3. Kaip peržiūrėti gautas žinutes?
Kaip peržiūrėti gautas žinutes?
Kaip peržiūrėti visą žinutę?
4. Kaip tvarkyti suvestines?
Kaip peržiūrėti suvestines?
Kaip formuoti naują suvestinę?
Kaip gauti informaciją apie draudėjo viešus duomenis?
Kaip peržiūrėti išmokų duomenis?
Išmokų duomenų peržiūra
Skyrimų/mokėjimų peržiūra
5. Kaip tvarkyti prašymus/skundus/pranešimus?
Kaip peržiūrėti prašymus/skundus/pranešimus?
Kaip pildyti naują prašymą?
Kaip pildyti naują skundą?
Kaip pildyti naują pranešimą?
Kaip pasirašyti prašymą elektroniniu parašu?
Stacionari pasirašymo infrastruktūra
Mobilioji pasirašymo infrastruktūra
6. Kaip tvarkyti sutartis?
Kaip peržiūrėti sutartis?
Kaip pasirašyti sutartį elektroniniu parašu?
Stacionari pasirašymo infrastruktūra
Mobilioji pasirašymo infrastruktūra
7. Kaip pateikti paklausimą ir inicijuoti valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarties sudarymą?
Kaip pateikti paklausimą dėl valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarties sudarymo?
Kaip inicijuoti valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarties sudarymą?
8. Kaip tikslinti savo duomenis "Nustatymų" puslapyje?
Kaip gauti kliento identifikavimo kodą?
Kaip nurodyti arba patikslinti el. pašto adresą, telefono numerį?
Kaip tvarkyti savo adresų informaciją?
Kaip tvarkyti savo sąskaitų informaciją?
9. Kaip suteikti informacijos peržiūros teisę 3-siems asmenims?
Kaip peržiūrėti savo nurodymus?
Kaip suteikti peržiūros teisę 3-iajam asmeniui?
Informacijos teikimas savo iniciatyva
Nurodymas teikti asmens duomenis
Informacijos teikimo nurodymo atšaukimas
Sutikimų dėl asmens duomenų peržiūra
Kaip sukurti naują sutikimą dėl asmens duomenų teikimo?
Gautų sutikimų dėl asmens duomenų peržiūra
10. Kaip EGAS atlikti įgaliotinio veiksmus?
11. Kaip dalyvauti „Sodra“ vykdomoje apklausoje?